سوال از هستی

میگن خوب نیست  درباره خدا فکر کرد. البته ما که دیگر خوب و بد و گذاشتیم کنار. اما من همیشه به این موضوع فکر می کنم. سوالای دیگه زیر سایه این سوال بزرگ هستش. 

فکر کردن به این موضوع و البته هر موضوعی باعث میشه در درجه اول سوالمون رو بهتر و دقیقتر بپرسیم. فهم سوال بخصوص سوالی بزرگ خیلی مهم هستش.

درباره خدا سوالی که فکر کنم قشنگتر و عمیقتر هستش و خودم هم به این رسیدم اینه:

دریافت من از هستی چیست؟

یه مقاله داشتم از ارگون (یه روشنفکر عرب) می خوندم یه جمله قشنگ داشت " جامعه آزاد پیشرفته و شکوفا، خدا را موجودی آرام ، روادار و بردبار می داند. جامعه فقرزده و فرورفته در نادانی و تن داده به هیبت و هیمنه پدر سنگدل یا حاکم ستم پیشه و مستبد، خدا را تنگ چشمی درشتخو می بیند"

وای دو روز دیگه امتحان دارم چیزی نخوندم. بالاخره اخراج میشم

/ 0 نظر / 11 بازدید