مدرنیته

ژان ژاک روسو جمله ای داره که شاید ساده و بدیهی باشه ولی واقعا آدمو مبیره توفکر

"از آنچه که فردا دوست خواهم داشت بی خبرم"

/ 2 نظر / 23 بازدید
روشا

بله ... همیشه باید در حال زندگی کرد ...