نکته ای که از ذهنم گذشت

سعی می کردم یک اشتباه تایپی رو تصحیح کنم. حواسم بود روان نویس رو را با دقت و حساسیت بگردونم. یاد خطاطها افتادم و به این پی بردم که بعضی کارها که همراه با سکوت دقت زیبایی و تفکر باشن چقدر می تونن تو روحیه و عقلانیت آدم تاثیر مثبت داشته باشن

/ 0 نظر / 8 بازدید