جایی برای حرف نزدن

برای ١٢ بهمن یه مطلبی نوشتم. در مورد تفاوت فکر امروز ما با حرفای اون موقع. یکی از دوستان بهم توصیه کرد تا تو وبلاگ حرفای سیاسی نزنم تا احیانا مشکلی ایجاد نشده. داشتم فکر میکردم من که حداقل نصف فکرام در رابطه با مسائل سیاسیه، تو اینجام نمیتونم اونجور که دلم میخاد و فکر میکنم درست هستش، بنویسم.

فعلا باید همینجوری سپری کرد و ناامیدانه امیدوار باشیم که "شاید آینده از آن ما"


/ 1 نظر / 8 بازدید
مرتضی

من امیدوارانه می گویم" آینده ازآن ما . . ." که خود دلیل آورده ای آنجا که از محمود 16 ساله گفته ای . . .