تبریک سال نو

توفکر این بودم که برای تبریک سال نو چه پیامکی بدم. دلم میخاست هم تبریک باشه هم اینکه یه حرفیم از اوضاع مملکت توش زده باشیم.بعد از کلی فکر این فرستادم :

و همچنان در آرزوی بهاری بی خزان برای میهن عزیزمان، نوروز مبارک

یکی از دوستان عزیز جواب دندان شکنی بهم فرستاد که حالشو بردم :

سوگواران را مجال بازدید و دید نیست      بازگرد ای عید از زندان که ما را عید نیست
گفتن لفظ مبارک باد طوطی در قفس       شاهد آیینه دل داند که جز تقلید نیست

/ 0 نظر / 17 بازدید