مدرنیته 2

بارها و بارها می شه خوند و ازش لذت برد :

«تمامی مناسبات ثابت و منجمد شده ،همراه با زنجیره تعصبات و باورهای باستانی و قابل احترام آن‌ها از میان می‌روند و تمامی نسبت‌های نوپدید پیش از آنکه شکل پیدا کنند خصیصه‌ای باستانی به خود می‌گیرند. هرآنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود ،هرآنچه مقدس است دنیوی می‌گردد و انسان‌ها در نهایت ناگزیر می‌شوند تا با شرایط واقعی زندگی و مناسبات خود با همنوعانشان، رو در رو شوند.»

مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریش انگلس/ ۱۸۴۸

/ 2 نظر / 23 بازدید
متین

از چه چیز این مزخرفات میشه لذت برد؟! نه جدا میگم. داشتم بالا می آوردم! [سبز]

مرتضی

یاد کتاب "تجربه مدرنیته" افتادم. از آن فراوان کتاب هایی است که ناقص خوانده ام! بسیاری توصیه کرده اند که به خواندنش. شعار کتاب همین جمله است که نقل کردی. و البته قبل از شروع دوباره اش کتاب دو جلدی "جریان های اصلی در اندیشه غربی" را خواهم خواند و پیشنهادش می کنم. واجب است نه برای اینکه بپذیری یا رد کنی یا لذت ببری. روح زمانه خویش را باید شناخت!