بی خوابی

گاه نوشت های حسین مرادی

در ابتدای هر دفتری آنچه را که مشغله ذهنی آن زمانم بود می نوشتم. هر آنچه که تاری و ابهام آن برایم بیشتر نمایان می شد. حال که به نصیحت یکی از دوستان عزیز که گفت "هویتی در دنیای مجازی داشته باش"(بگذریم از اینکه معنی هویت چیست) بهتر این دیدم که این رسم را ادامه دهم و در ابتدای این دفتر مجازی نیز ذهنیات مشوش اکنونم را بیان کنم. اما زبانم یاری نمی دهد!!! زبان! زبان!

این چه زبان وین چه زبان رانی است
گفته و ناگفته پشیمانی است


نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٠/۱ساعت ٩:۱۳ ‎ق.ظ توسط حسین مرادی Hosein Moradi نظرات () |